زبان
جستجو

مجهز باشید

تصاویر بیشتر

مجهز باشید
‎£6٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: وارن ویرزبی
  • ناشر: انتشارات ایلام با اجازۀ دیوید سی. کوک
  • تاریخ انتشار: ۲۰۲۰
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۳
  • بلندی: ۱۹.۸
  • ضخامت: ۱.۳
  • وزن: 0.2750
  • کد: H1/44
  • شابک: ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۱۳۰-۸

توضیحات

عنوان فرعی: دستیابی به ابزارهایی برای کامیابی روحانی. بررسی کتب تثنیه. حاوی سؤالاتی برای کمک به مطالعه. ۲۸۵ صفحه.

کتاب تثنیه را می‌توان طولانی‌ترین خطابۀ وداع در تاریخ مکتوب بشر دانست. به هر حال، در کتاب‌مقدس قطعاً طولانی‌ترین خطابۀ وداع است. اما این کتاب چیزی بیش از خطابۀ وداع است، زیرا در این مجموعه از سخنرانیها، موسی می‌کوشید نسل روزگار خود را برای زندگی جدیدشان در سرزمین موعود مجهز سازد. امروزه کلیسا نیاز دارد به اصول زندگی خداپسندانه که در تثنیه شرح داده شده باز گردد. فقط در این صورت است که پیروزمندانه، با ایمان به مسیح، به پیش خواهیم رفت و میراثی را که برای ما مقرر فرموده، دریافت خواهیم داشت.
توضیحات

جزئیات

عنوان فرعی: دستیابی به ابزارهایی برای کامیابی روحانی. بررسی کتب تثنیه. حاوی سؤالاتی برای کمک به مطالعه. ۲۸۵ صفحه. کتاب تثنیه را می‌توان طولانی‌ترین خطابۀ وداع در تاریخ مکتوب بشر دانست. به هر حال، در کتاب‌مقدس قطعاً طولانی‌ترین خطابۀ وداع است. اما این کتاب چیزی بیش از خطابۀ وداع است، زیرا در این مجموعه از سخنرانیها، موسی می‌کوشید نسل روزگار خود را برای زندگی جدیدشان در سرزمین موعود مجهز سازد. امروزه کلیسا نیاز دارد به اصول زندگی خداپسندانه که در تثنیه شرح داده شده باز گردد. فقط در این صورت است که پیروزمندانه، با ایمان به مسیح، به پیش خواهیم رفت و میراثی را که برای ما مقرر فرموده، دریافت خواهیم داشت.
Reviews