زبان
جستجو

لذت بردن از او، تا به ابد

تصاویر بیشتر

لذت بردن از او، تا به ابد
‎£5٫00

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: ملکوم وِبِر
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۲۰
  • نوع: جلد کاغذی
  • وزن: 0.1960
  • کد: D123
  • شابک: ۹۷۸-۱-۷۸۳۴۹-۱۵۲-۰

توضیحات

"لذت بردن از او، تا به ابد" کماکان پرطرفدارترین کتابِ مالکوم وِبر است. بسیاری از اقصا نقاط جهان شهادت داده‌اند که چگونه زندگی‌های‌شان با مطالعه این کتاب دگرگون شده و بواسطۀ دریافت مکاشفه‌ای تازه از محبت و نقشۀ خدا، شعله‌ور گشته است! عیسی بر صلیب جان داد تا انسان را بار دیگر با خدا پیوند دهد. او بر صلیب مرد تا انسان بتواند بار دیگر با خدای خویش مشارکت داشته باشد. این مشارکت تنها به جایگاه حقوقیِ ما در مسیح محدود نمی‌شود، بلکه یک تجربه‌ زنده است. کُل زندگی مسیحی از بطن همین تجربه است که شکل می‌گیرد و نشو و نما می‌یابد. هدف غایی ما ایمانداران، شناخت مسیح است. مشارکت داشتن با او، عالی‌ترین دعوتِ ماست. و آنگاه که او را داریم، همه چیز داریم. بیایید نخست مشارکت شخصی با او را تجربه کنیم، و آنوقت تمام چیزهای دیگر را نیز خواهیم یافت. زندگی مسیحی تنها از طریق پیوندی زنده و درونی با سرچشمۀ آن، یعنی خود عیسی مسیح، امکان‌پذیر خواهد بود. حیات جاودان، شفا، رهایی، آرامش، شادی، قدوسیت، پارسایی، ایمان، میوه‌ها و عطایای روح‌القدس، و نیرو و قدرت روحانی، همه و همه تنها در او یافت می‌شود. تنها در اوست که کاملیم و قدرت انجام هر کاری را داریم. بدون او، پوچ و تُهی هستیم و هیچ نتوانیم کرد. یگانه غایت و هدفِ ما، خداوند عیسی است. بنابراین بیایید از جان و دل، خودِ او را بجوییم. ۱۹۵ صفحه
توضیحات

جزئیات

"لذت بردن از او، تا به ابد" کماکان پرطرفدارترین کتابِ مالکوم وِبر است. بسیاری از اقصا نقاط جهان شهادت داده‌اند که چگونه زندگی‌های‌شان با مطالعه این کتاب دگرگون شده و بواسطۀ دریافت مکاشفه‌ای تازه از محبت و نقشۀ خدا، شعله‌ور گشته است! عیسی بر صلیب جان داد تا انسان را بار دیگر با خدا پیوند دهد. او بر صلیب مرد تا انسان بتواند بار دیگر با خدای خویش مشارکت داشته باشد. این مشارکت تنها به جایگاه حقوقیِ ما در مسیح محدود نمی‌شود، بلکه یک تجربه‌ زنده است. کُل زندگی مسیحی از بطن همین تجربه است که شکل می‌گیرد و نشو و نما می‌یابد. هدف غایی ما ایمانداران، شناخت مسیح است. مشارکت داشتن با او، عالی‌ترین دعوتِ ماست. و آنگاه که او را داریم، همه چیز داریم. بیایید نخست مشارکت شخصی با او را تجربه کنیم، و آنوقت تمام چیزهای دیگر را نیز خواهیم یافت. زندگی مسیحی تنها از طریق پیوندی زنده و درونی با سرچشمۀ آن، یعنی خود عیسی مسیح، امکان‌پذیر خواهد بود. حیات جاودان، شفا، رهایی، آرامش، شادی، قدوسیت، پارسایی، ایمان، میوه‌ها و عطایای روح‌القدس، و نیرو و قدرت روحانی، همه و همه تنها در او یافت می‌شود. تنها در اوست که کاملیم و قدرت انجام هر کاری را داریم. بدون او، پوچ و تُهی هستیم و هیچ نتوانیم کرد. یگانه غایت و هدفِ ما، خداوند عیسی است. بنابراین بیایید از جان و دل، خودِ او را بجوییم. ۱۹۵ صفحه
Reviews