زبان
جستجو

عهدجدید به دو زبان انگلیسی و فارسی

تصاویر بیشتر

عهدجدید به دو زبان انگلیسی و فارسی
‎£4٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • ناشر: V.O.M.
  • تاریخ انتشار: ۱۹۹۹
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۲.۷
  • بلندی: ۱۹
  • ضخامت: ۲
  • وزن: 0.4000
  • کد: AA6

توضیحات

این کتاب عهدجدید به ویژه برای آن دسته از فارسی زبانانی که می خواهند معلومات زبان انگلیسی خود را تقویت کنند، مفید خواهد بود. در این ویرایش از عهدجدید، متن انگلیسی از در یک سمت و متن فارسی انجیل تفسیری
در سمت مقابل آن چاپ شده است.جلد کاغذی سبز. ۸۰۲ صفحه
توجه: بدلیل اشتباه چاپی که در ترتیب صفحات ۵۹۶ و ۵۹۷ رخ داده، متن این دو صفحه جابجا شده. بنابراین برای دنبال کردن مطلب، میباید ترتیب صفحات را باین طریق دنبال کرد: ۵۹۵، ۵۹۷، ۵۹۶، ۵۹۸
توضیحات

جزئیات

این کتاب عهدجدید به ویژه برای آن دسته از فارسی زبانانی که می خواهند معلومات زبان انگلیسی خود را تقویت کنند، مفید خواهد بود. در این ویرایش از عهدجدید، متن انگلیسی از در یک سمت و متن فارسی انجیل تفسیری در سمت مقابل آن چاپ شده است.جلد کاغذی سبز. ۸۰۲ صفحه توجه: بدلیل اشتباه چاپی که در ترتیب صفحات ۵۹۶ و ۵۹۷ رخ داده، متن این دو صفحه جابجا شده. بنابراین برای دنبال کردن مطلب، میباید ترتیب صفحات را باین طریق دنبال کرد: ۵۹۵، ۵۹۷، ۵۹۶، ۵۹۸
Reviews