زبان
جستجو

کتاب‌مقدس: ترجمۀ قدیمی

جدول فهرست

جهت افزایشی

3 مورد(ها)

 1. کتات مقدس، ترجمۀ قدیم، جلد مقوایی سخت
  ‎£6٫50

  . شامل کتاب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و آرامی و یونانی ترجمه شده است. با حروف چینی و رسم‌الخط جدید، عناوین بخش‌ها، ارجاع‌ها، واژگان دشوار و گزیدۀ آیات. چاپ ۲۰۱۹. ۱۴۸۸ صفحه. مشکی بیشتر بدانید
 2. کتات مقدس، ترجمۀ قدیم، جلد طرح چرمی دورطلایی
  ‎£13٫50

  شامل کتاب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و آرامی و یونانی ترجمه شده است. با حروف چینی و رسم‌الخط جدید، عناوین بخش‌ها، ارجاع‌ها، واژگان دشوار و گزیدۀ آیات. چاپ ۲۰۱۹. ۱۴۸۸ صفحه. مشکی بیشتر بدانید
 3. کتات مقدس، ترجمۀ قدیم، جلد چرمی دورطلایی
  ‎£27٫50

  شامل کتاب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و آرامی و یونانی ترجمه شده است. با حروف چینی و رسم‌الخط جدید، عناوین بخش‌ها، ارجاع‌ها، واژگان دشوار و گزیدۀ آیات. چاپ ۲۰۱۹. ۱۴۸۸ صفحه. مشکی بیشتر بدانید

جدول فهرست

جهت افزایشی

3 مورد(ها)