زبان
جستجو

ترجمۀ هزاره نو

جدول فهرست

جهت افزایشی

1-10 of 21

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. انجیل عیسی مسیح، ترجمه هزاره نو
  ‎£4٫00

  انجیل عیسی مسیح، ترجمه هزاره نو،سفید، تذهیب ایرانی ، جلد کاغذی. چاپ دوم ۲۰۰۳. ۶۸۶ صفحه بیشتر بدانید
 2. انجیل یوحنا
  ‎£0٫20

  The New Millennium Translation بیشتر بدانید
 3. کتاب امثال سلیمان (ندای حکمت)
  ‎£2٫00

  New Millennium Edition of the Book of Proverbs بیشتر بدانید
 4. عهد جدید ترجمه هزاره نو با مزامیر و امثال (جیبی، سبز)
  ‎£5٫00

  A green pocket size edition of the New Millennium edition of the New Testament with Psalms and Proverbs in Persian. The New Millennium New Testament was first published in 2003 and the first printing of the pocket size came in 2005. This is the 2014 edition printed in 2016. At the end there is a help section with a selection of Bible verses for different subjects and a page titled "Your Decision". 1006 pages. بیشتر بدانید
 5. ترجمه هزارۀ نو عهد جدید به همراه امثال و مزامیر (جیبی، زرد)
  ‎£5٫00

  عهدجدید با امثال و مزامیر، ترجمه هزاره نو، قطع جیبی، جلد چرم مصنوعی، زرد. ویراست ۲۰۱۴. ۱۰۰۶ صفحه. همانطور که در افسسیان ۶‌:۱۷ می‌خوانیم کلام خدا یکی از اسحله‌هایی است که هر فرد مسیحی برای نبرد روحانی به آن نیاز دارد. در انجیل می‌خوانیم که چطور عیسی مسیح در بیابان در برابر وسوسه‌های شیطان با قدرت کلام خدا مقابله کرد. ما نیز همانند شبان خود بایستی کلام خدا را به ذهن بسپاریم تا در مواقع سختی از آن یاری جوییم.در زمان‌های گذشته کتاب‌مقدس و حتی انجیل فقط در کلیساها و در اندازۀ بسیار بزرگ موجود بود و به همین جهت در دسترس عموم نبود. خوشحالیم که امروز عهدجدید با امثل و مزامیر در قطع جیبی و جلد زیبا در دسترس همگان است. یکی از مزایای این کتاب بخشی است با نام "گزیدۀ آیات" که به سه قسمت کمک در مشکلات و وسوسه‌ها، راهنمایی برای زندگی مسیحی و دیدگاه کتاب‌مقدس دربارۀ آسمان، ایمان ... تقسیم شده است. مطمئناً این بخش کمک شایانی به هر دو گروه مسیحی و حق‌جو خواهد کرد تا در مواردی که احتیاج به یاری دارند بتوانند به راحتی آیاتی را که مد نظر آنها می‌باشد بیابند. بیشتر بدانید
 6. ندای حکمت - امثال سلیمان
  ‎£7٫00

  کتاب امثال سلیمان (ندای حکمت)، در قطع آ ۴ با تذهیب و منیاتور زیبای ایرانی. این کتاب با طرح و چاپ نفیس برای هدیه دادن انتخابی بسیار عالی است.۱۰۵ صفحه. بیشتر بدانید
 7. عهد جدید با مزامیر و امثال. جلد کاغذی.
  ‎£6٫00

  ترجمۀ هزاره نو ۵۸۱ صفحه. بیشتر بدانید
 8. عهد جدید به همراه مزامیر و امثال، ترجمۀ هزاره نو
  ‎£8٫00

  ترجمۀ هزاره نو ۵۸۱ صفحه. بیشتر بدانید
 9. عهد جدید ترجمه هزاره نو با مزامیر و امثال (جیبی، زرد)
  ‎£7٫00

  عهدجدید با امثال و مزامیر، ترجمه هزاره نو، قطع جیبی، جلد چرم مصنوعیی زرد دورطلایی با نوار نشانه‌گذاری. ویراست ۲۰۱۴. ۱۰۰۶ صفحه. همانطور که در افسسیان ۶‌:۱۷ می‌خوانیم کلام خدا یکی از اسحله‌هایی است که هر فرد مسیحی برای نبرد روحانی به آن نیاز دارد. در انجیل می‌خوانیم که چطور عیسی مسیح در بیابان در برابر وسوسه‌های شیطان با قدرت کلام خدا مقابله کرد. ما نیز همانند شبان خود بایستی کلام خدا را به ذهن بسپاریم تا در مواقع سختی از آن یاری جوییم.در زمان‌های گذشته کتاب‌مقدس و حتی انجیل فقط در کلیساها و در اندازۀ بسیار بزرگ موجود بود و به همین جهت در دسترس عموم نبود. خوشحالیم که امروز عهدجدید با امثل و مزامیر در قطع جیبی و جلد زیبا در دسترس همگان است. یکی از مزایای این کتاب بخشی است با نام "گزیدۀ آیات" که به سه قسمت کمک در مشکلات و وسوسه‌ها، راهنمایی برای زندگی مسیحی و دیدگاه کتاب‌مقدس دربارۀ آسمان، ایمان ... تقسیم شده است. مطمئناً این بخش کمک شایانی به هر دو گروه مسیحی و حق‌جو خواهد کرد تا در مواردی که احتیاج به یاری دارند بتوانند به راحتی آیاتی را که مد نظر آنها می‌باشد بیابند. بیشتر بدانید
 10. (عهد جدید ترجمه هزاره نو با مزامیر و امثال (جیبی، سبز
  ‎£7٫00

  عهدجدید با امثال و مزامیر، ترجمه هزاره نو، قطع جیبی، جلد چرم مصنوعی، سبز، دور طلایی با نوار نشانه‌گذاری. ویراست ۲۰۱۴. ۱۰۰۶ صفحه. همانطور که در افسسیان ۶‌:۱۷ می‌خوانیم کلام خدا یکی از اسحله‌هایی است که هر فرد مسیحی برای نبرد روحانی به آن نیاز دارد. در انجیل می‌خوانیم که چطور عیسی مسیح در بیابان در برابر وسوسه‌های شیطان با قدرت کلام خدا مقابله کرد. ما نیز همانند شبان خود بایستی کلام خدا را به ذهن بسپاریم تا در مواقع سختی از آن یاری جوییم.در زمان‌های گذشته کتاب‌مقدس و حتی انجیل فقط در کلیساها و در اندازۀ بسیار بزرگ موجود بود و به همین جهت در دسترس عموم نبود. خوشحالیم که امروز عهدجدید با امثل و مزامیر در قطع جیبی و جلد زیبا در دسترس همگان است. یکی از مزایای این کتاب بخشی است با نام "گزیدۀ آیات" که به سه قسمت کمک در مشکلات و وسوسه‌ها، راهنمایی برای زندگی مسیحی و دیدگاه کتاب‌مقدس دربارۀ آسمان، ایمان ... تقسیم شده است. مطمئناً این بخش کمک شایانی به هر دو گروه مسیحی و حق‌جو خواهد کرد تا در مواردی که احتیاج به یاری دارند بتوانند به راحتی آیاتی را که مد نظر آنها می‌باشد بیابند. بیشتر بدانید

جدول فهرست

جهت افزایشی

1-10 of 21

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3