Kalameh

انتخاب ارز

چگونه بشارت دهیم؟

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£5٫25

مشخصات

  • نویسنده: روبرت و اولین بولتن
  • ناشر: انتشارات ایلام و دانشگاه گلوبال
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: 15
  • بلندی: 20.70000076
  • ضخامت: 1.299999952
  • وزن: 0.3100
  • کد: I14
  • شابک: 978-1-904992-37-0

توضیحات

این کتاب در زمینه بشارت دادن به دیگران راهنایی‌های عملی مفیدی به خواننده ارائه می‌دهد. و نشان می‌دهد که چگونه فرد ایماندار می‌تواند با استناد به مطالب کتاب‌مقدس و با هدایت روح‌القدس، با کسانی که خدا آن‌ها را بر سر راه او قرار می‌دهد راجع به پیام نجات صحبت کند.

چگونه بشارت دهیم؟

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر