زبان
جستجو

دیداکِه

تصاویر بیشتر

دیداکِه
‎£3٫75

موجود: موجود است

جزئیات

  • ناشر: انتشارات ایلام
  • تاریخ انتشار: ۲۰۱۱
  • نوع: کثابچه
  • پهنا: ۱۳
  • بلندی: ۱۹.۷
  • وزن: 0.0470
  • کد: H2/22
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۸۱۹۶-۰۹-۵

توضیحات

The Teaching of the Twelve Apostles, commonly known as Didache, which means "Teaching," is a brief early Christian treatise, dated by most scholars to the late first or early 2nd century A.D. The text, parts of which may have constituted the first written catechism, has three main sections dealing with Christian lessons, rituals such as baptism and Eucharist, and Church organization. It is considered the first treatise of the genre of the Church Orders. 32 pages.
توضیحات

جزئیات

کتاب اعمال رسولان تصویری کلی از سرگذشت مسیحیت در طول سه دهۀ نخست ارائه می‌دهد. اما خداوند ترتیبی اتخاذ فرمود تا ثبت این سرگذشت بعد از این کتاب نیز ادامه یابد و امروز در دسترس ما قرار گیرد. هیچ مسیحی‌ای از آگاهی از اهمیت نوشته‌های پدران کلیسا در درک سیر تحول اندیشه‌ها و باورهای مسیحیت غافل نیست. بدون مراجعه به این نوشته‌ها یا در جهل به‌سر خواهیم برد یا اشتباهات گذشته را تکرار خواهیم کرد. در میان این نوشته‌ها، کتاب دیداکه یا «تعالیم دوازده رسول» جایگاه خاصی دارد. در اواخر سدۀ چهارم میلادی که کتب قانونی عهدجدید تدوین می‌شد، کتاب دیداکه نیز برای قرارگیری در فهرست این کتب پیشنهاد شد و تنها به این دلیل که نویسندۀ آن از زمرۀ رسولان طراز اول نبوده، از این افتخار محروم شد. اما این دلیل نمی‌شود که از اهمیت آن کاسته شود. جای خوشوقتی است که این اثر به فارسی زیبا برگردانده شده است. مطالعۀ این کتاب را قویاً به مسیحیان ایرانی توصیه می‌کنیم. ۳۲ صفحه
Reviews