Kalameh

انتخاب ارز

کمک به رشد مسیحیان

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£6٫50

مشخصات

  • نویسنده: دووین ای. ترنر
  • ناشر: انتشارات ایلام و دانشگاه گلوبال
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: 15
  • بلندی: 20.70000076
  • ضخامت: 1.799999952
  • وزن: 0.4300
  • کد: I18
  • شابک: 1-904992-34-X

توضیحات

۳۵۲ صفحه

کمک به رشد مسیحیان

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر