Kalameh

انتخاب ارز

بهای محبت

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£3٫00

مشخصات

  • نویسنده: اسقف دهقانی
  • ناشر: کتابهای سهراب
  • نوع: کتاب
  • وزن: 0.1360
  • کد: F01
  • شابک: 1-870312-02-3

توضیحات

پیام انجیل در این اثر با استناد به کتاب مقدس و نیز اشعار فارسی به طرزی شیوا و دلنشین بیان می‌شود.

بهای محبت

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر