زبان
جستجو

الهیات

جدول فهرست

جهت افزایشی

1-10 of 52

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. الاهیات مسیحی در قرن بیستم
  ‎£15٫00

  الاهیات مسیحی در قرن بیستم. ۴۹۱ صفحه الاهیات قرن بیستم را به‌درستی می‌توان الاهیات در عصر گذار دانست. گذار از دوران خوش‌بینی به توانمندی‌ها و پیشرفت‌های انسانی و سراب آرمان‌شهر به هولناک‌ترین دورانِ سرخوردگی و تشویق و اضطراب؛ دورانی آکنده از احساس تنهایی و وانهادگی. در چنین فضایی بود که متألهان قرن بیستم، هر یک به میدان رفتند تا پنجه در پنجه‌ی پرسش‌هایی دشوار بیفکنند، پرسش‌هایی در باب معنا و چگونگی حضور خدا در هستی، شیوه ربط و نسبت او با هستی، ابزار ارتباط او با جهان و انسان و میزان ظرفیت ذاتی انسان برای درک و پذیرشِ خودآشکارسازی الاهی. کتاب الاهیات قرن بیستم، دید کلی و گسترده‌ای را در این زمینه به خواننده می‌بخشد. بیشتر بدانید
 2. آیا مسیحیت منطقی است؟
  ‎£5٫50

  Have you ever asked: Do science and Scripture conflict? Are miracles possible? Is Christian experience real? Why does God allow suffering and evil? These questions need solid answers. That's what a million people have already found in this clear and reasonable response to the toughest intellectual challenges posed to Christian belief. This edition, revised and updated by Marie Little in consultation with experts in science and archaeology, provides twenty-first-century information and offers solid ground for those who are willing to search for truth. 224 pages. بیشتر بدانید
 3. تثلیث. نگاهی به خدای مسیحیان
  ‎£7٫00

  گویند که ما ایرانیان غریب‌پرست یا به‌عبارتی غربی‌پرست هستیم. این امر دربارۀ مطالعۀ کتاب نیز مصداق دارد. نویسندگان انگلیسی‌زبان به‌سرعت در میان خوانندگان ایرانی جا باز می‌کنند و کتاب‌های‌شان دست به دست می‌گردند. اما می‌توان به‌جرأت گفت که کتاب “تثلیث، نگاهی به خدای مسیحیان”، خط بطلانی است بر تمامی این برداشت‌های ناصحیح. اکنون مسیحیت فارسی‌‌زبان اثری را در دست دارد که می‌تواند با افتخار به آن ببالد و با اطمینان کامل از محتوای غنی کتاب، ترجمۀ آن را به زبان‌های دیگر نیز پیشنهاد کند. باید اعتراف کنم قبل از مطالعۀ کتاب با خود می‌اندیشیدم که به‌علت مطالعات قبلی نباید انتظار بالایی از کتاب داشت، اما این کتاب تمامی پیش‌فرض‌های مرا به چالش کشید و تبدیل به یکی از بهترین کتاب‌هایی شد که تا به‌حال خوانده‌ام. به باور من بزرگ‌ترین نقطۀ قوت کتاب آن است که نویسنده‌اش عالمی مسیحی و ایرانی است. دکتر فاتحی به‌خوبی از دغدغه‌ها و سؤالاتِ نسل مسیحی ایرانی باخبر است، از این رو خواننده نباید تمام کتاب را بکاود تا چند نکتۀ مفید از آن بیابد. این کتاب از ابتدا پاسخ به سؤالات بی‌شمار مسیحیان است. هر فصل این کتاب برای من همچون آبی بود که ضمن رفع عطشم، تشنگی بیشتری در من ایجاد می‌کرد. دکتر فاتحی به‌درستی بر لزوم درک آموزۀ تثلیث به‌عنوان خاستگاه و بنیاد الاهیات مسیحی تأکید می‌ورزد. زیرا بدون فهم درست آموزۀ تثلیث، درک ما از آموزه‌های دیگر اگر مخدوش نباشد، قطعاً کامل و پخته نیست. بخش نخست کتاب توضیح مبسوطی پیرامون مبانی آموزۀ تثلیث است. دکتر فاتحی مفاهیم “ذات و شخصیت” را با عمقی شگرف و ظرافتی مثال‌زدنی شرح می‌دهد، به‌گونه‌ای که خواننده نه تنها خسته نمی‌شود بلکه تشنه‌تر از قبل به دنبال خدا می‌گردد. نویسنده متبحرانه در توضیح مفاهیم از مثال‌های روزمره استفاده می‌کند و بدین سان همراهی خواننده را به‌راحتی بر مَرکب خود فراهم می‌سازد. اما به اعتقاد من شاهکارِ بی‌نظیر کتاب از فصل دوم آغاز می‌شود، آنجا که نویسنده به توضیح کاربردی آموزۀ تثلیث در ایمان و زندگی مسیحی می‌پردازد. شرح رابطه و اهمیت تثلیث با آموزه‌های آفرینش، انسان، تجسم، نجات، پرستش، کلیسا و مسائل اجتماعی این کتاب را صرفاً از ماهیتی الاهیاتی فراتر برده و آن را تبدیل به اثری ژرف‌اندیشانه می‌کند. این فصل مصادیق و کاربردهای حیاتی آموزۀ تثلیث را برای زندگی روزمره به‌روشنی به تصویر می‌کشد. مطالعۀ این کتاب در وحلۀ اول برای شبانان و خادمین مسیحی ایرانی، امری حیاتی و ضروری است. در دیدار از کلیساهای مختلف، به راحتی می‌توان حدس زد که مسئولان کلیسا در مطالعه و بررسی جدی این کتاب غفلت ورزیده‌اند و اعضای کلیسا همچنان در باورهای نه چندان صحیح خود به سر می‌برند. اما باید اذعان داشت که این کتاب فراتر از تصحیح باورها، به سلوک ما با خدا غنا می‌بخشد. ایمانداری که خدای خود را به درستی نمی‌شناسد، نمی‌تواند رابطۀ درست و با معنایی هم با او داشته باشد. بسیاری از نکات این کتاب به غنای سلوک و رابطۀ من با خدا ختم شده است که باید برای آن بعد از خدا از استاد ارجمندم دکتر فاتحی صمیمانه تشکر کنم. خواهران و برادران مسیحی همۀ ما دعوت به ضیافتی از جانب خودِ خدا شده‌ایم. ضیافتِ تثلیث، خوردن و نوشیدن از خدایی است که ما را عاشقانه دعوت به تغذیه از خود می‌کند. به قول اشعیای نبی «ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید». به‌راستی آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم. ۲۵۷ صفحه. بیشتر بدانید
 4. شکاف عظیم
  ‎£5٫00

  اتوبوسی درخشان، مسافران عجیبی را که در غروب دلگیر و تمام‌نشدنیِ شهر خاکستری، زیر باران یکریز، به انتظار ایستاده‌اند سوار می‌کند تا از فراز شکافی عظیم، به بی‌کرانگیِ ابدیّت، به مقصدی اسرارآمیز انتقال دهد. در ماجراهای خواندنی و خیال‌انگیز این سفرِ اسرارآمیز، آنچه در کانون بحث و توجه قرار می‌گیرد، همانا معنای زندگی است در ژرف‌ترین لایه‌هایش و اهمیّت تصمیم‌هایی که سرنوشت آدمی را رقم می‌زند. سی. اس. لوئیس، خالق شاهکارهایی همچون ماجراهای نارنیا، مسیحیت ناب، نامه‌های اسکروتیپ، با خلق اثری یکسر تمثیلی، ده‌ها نکتۀ باریک الاهیاتی و فلسفی را در قالب ماجراها و دیالوگ‌های پرمعنای شخصیّت‌های آن گنجانده است. خواندن این اثر گرانبها را به دوستداران ادبیّات، به‌ویژه ادبیّات مسیحی، توصیه می‌کنیم. ۱۳۱صفحه. بیشتر بدانید
 5. نگرشی بر الاهیات کتاب مکاشفه
  ‎£7٫50

  کتاب مکاشفه اثری است عمیق و الاهیاتی. لیکن سبکادبی اش درک آن را برای خوانندگان مدرن دشوار می سازدو سبب می شود از آن تفسیرهای ناصحیح ارائه کنند. آقایریچارد بوکام تشریح می کند که چگونه زبان نمادین کتابپیام آن را در زمینه و بطن اولیۀ خود منتقل می سازد، و نیزاینکه چگونه الاهیات این اثر و ساختار ادبی و ترکیب آندر هم آمیخته اند. کتاب مکاشفه پیشگویی رمز آمیز وقایعتاریخی نیست بلکه رؤیایی الاهی است دربارۀ ظهورجهان شمولِ پادشاهی خدا در بستر جهان قرن اول میلادی،که تحت حاکمیت قدرت و الاهیات امپراطوری روم قرارداشت. مکاشفه، مسیحیان را فرامی خواند تا در مقابلبت پرستی سیاسی قدرت حاکمه بایستند و در فراخوانیامت ها به پادشاهی خدا، که همانا منظور نظر خدا است،سهیم شوند. وقتی کتاب مکاشفه را به طرزی صحیح دربطن و بسترش درک و تفسیر کنیم، سپس از آن فراترمی رود و با خوانندگان امروزی نیز سخن می گوید. کتابحاضر، بر ارتباط دیرینۀ پیام کتاب مکاشفه با خوانندگانامروزی صحه می گذارد. ۲۰۰ صفحه. بیشتر بدانید
 6. زندگی و ایمان مسیحی
  ‎£6٫75

  به‌زعم نویسنده، در تمامی انسان‌ها چهار احساس مشترک وجود دارد: تشنگی برای عدالت، روحانیت، روابط و زیبایی. و مسیحیت، برای هر یک از این چهار نیاز پاسخ مناسب و اصیل دارد. این احساس مشترک باید منشأیی بیرون از انسان داشته باشد که به‌زعم مسیحیت همانا خداست. همۀ ما آدمیان از دیدن بی‌عدالتی به فریاد می‌آییم، برای ارتباط با چیزی ورای این دنیای خاکی می‌کوشیم (یا حسرت می‌کشیم)، تشنۀ روابطیم و از زیبایی لذت می‌بریم. کتاب‌مقدس می‌گوید که خالق این نیازهای اصلی خداست. نویسنده سپس به معرفی این خالق می‌پردازد که همانا یَهْوِه یا خدای بنی‌اسرائیل است. نیز همچون جواهرسازی چیره‌دست وقایع و مقاطع کلیدی تاریخ بنی‌اسرائیل را همچون دانه‌های مروارید برمی‌چیند و چون زیوری به هم می‌بافد و روند تاریخ نجات را برجسته و روشن می‌سازد.یکی از زیباترین تمثیل‌هایی که نویسنده می‌آورد موضوع در هم تافته شدنِ آسمان و زمین است. چیزی که در عهدعتیق و تاریخ بنی‌اسرائیل، در اعطای شریعت و معبد اتفاق افتاد و در عهدجدید در صلیب مسیح. نقطه‌ای که آسمان (قلمرو خدا) با زمین (قلمرو بشری) به عمیق‌ترین شکل تماس و تداخل یافت و بر آن تأثیری جاودان گذارد.نویسنده می‌گوید که آسمان (قلمرو خدا) نه بالای ابرهاست و نه میلیون‌ها سال دور از ما بلکه جایی است متعلق به خدا که میان آن و ما پرده‌ای حائل است، و این پرده در تجارب قوم خدا از ملاقات با او بارها و بارها نازک شده است و روزی با بازگشت مسیح کاملاً به کنار خواهد رفت. این پرده همچنین در دعا، عبادت، خدمت، محبت کردن به دیگران و در نهایت رساندن خبر خوش انجیل به جهان هر بار نازک می‌شود و بارقه‌ای از قلمرو خدا بر آدمیان آشکار می‌گردد.کلیسا، قوم خداست، ابزار آفرینش نوین است، همکار و کارگزار خدا در این جهان نابسامان است. خدا کلیسا را بنا نهاد تا از طریق آن ارادۀ خود را که همانا سامان بخشیدن به این جهان است تحقق بخشد. و در این رهنورد کلیسا را به هر آنچه نیاز دارد مجهز ساخته است. نویسنده به مهمترین نیازهای کلیسا یعنی روح‌القدس، کتاب‌مقدس و حکمت اشاره می‌کند و به هر یک فصلی را اختصاص می‌دهد. روح‌القدس از طریق کلام الهام‌شدۀ خدا یعنی کتاب‌مقدس و بخشیدن حکمت کلیسا را برای تحقق بخشیدن به ارادۀ خدا آماده و مهیا می‌سازد. سپس در خصوص درک صحیح کلام خدا و اینکه اقتدار کتاب‌مقدس به چه معنا است مطالبی عمیق و رهنمودهایی بسیار حکیمانه ارائه می‌کند که برای زندگی و خدمت مسیحیان حائز اهمیتی حیاتی است.دکتر رایت، استاد الاهیات عهدجدید و اسقف سابق کلیسای دارُم در انگلستان، یکی از پیشروان مسیحیت اونجلیکال قرن معاصر است و با تعالیم و نوشته‌های عمیق خود بر زندگی و خدمت کلیسا تأثیری بسیار عمیق داشته است. خوانندگان این کتاب پس از مطالعۀ آن اطلاعات، ابزار و انگیزه‌ای بس نیرومند برای تبیین ایمان مسیحی خواهند یافت. این کتاب هم ایمان مسیحی را برای ما مسیحیان زنده و تازه می‌سازد و هم به ما شور اشتیاق می‌بخشد تا این گوهر گران‌بها را به دیگران نیز هدیه دهیم.۳۱۸ صفحه

  بیشتر بدانید
 7. مکاشفۀ پیش‌روندۀ خدا در کتاب‌مقدس
  ‎£7٫00

  این اثر نشانگر انسجام و هماهنگی کتاب‌مقدس به‌عنوان یک کلیتِ واحد است. نیز داستان پیش‌رونده و تدریجی نقشۀ نجات خدا را بیان می‌کند. نتیجه‌گیری‌ها، جدول‌ها و نمودارهای مفید در سراسر کتاب آمده است. این کتاب اگرچه برای کسانی نوشته شده که تحصیلات الاهیاتی ندارند لیکن برای افراد تحصیل‌کردۀ الاهیات نیز جالب توجه و مفید است. این اثر، مسیح-محور، بسیار مهم و مفید است. ۲۴۶ صفحه بیشتر بدانید
 8. تفسیر رساله به کولُسیان
  ‎£5٫25

  نامۀ پولس رسول به ایمانداران شهر کولُسی - شهری که محل کنونی آن در ترکیه است - بی‌شک یکی از مهم‌ترین نامه‌های عهدجدید به شمار می‌رود. اهمیت این نامه از آن روست که پولس رسول در واکنش به بدعتی خطرناک که آمیزه‌ای بود از نوعی مشرب فلسفی و برخی نگرش‌های یهودی، چشمه‌ای از غنای تعالیم درست مسیحی را که طبعاً بر محوریّت شخصیت مسیح و نتایج کار او استوار است، عرضه می‌دارد و بدین‌طریق نخست می‌کوشد تا پایه‌های ایمان مخاطبان خود را استوار سازد و سپس به ارائۀ رهنمودهایی عملی در باب زندگی مسیحی می‌پردازد. به قول معروف از اُرتُدکسی (یعنی ایمان درست) آغاز می‌کند و به اُرتُپراکسی (یعنی عمل درست) می‌رسد.نویسندۀ این کتاب، پروفسور ویلیام بارکلی (۵ دسامبر ۱۹۰۷ تا ۲۴ ژانویۀ ۱۹۷۸)، پروفسور الاهیات و مبحث نقد کتاب‌مقدس در دانشگاه گلاسکو و کشیش کلیسای اسکاتلند بوده است. این دانشمند و پژوهشگر عالیقدر مسیحی در کنار آثار دیگر خود، تفسیری کامل از تمام کتاب‌های عهدجدید، شامل ۱۷ جلد، از خود به یادگار گذاشته که به Daily Study Bible یا مطالعۀ روزانۀ کتاب‌مقدس معروف است. از این مجموعه تا به حال میلیون‌ها نسخه به فروش رفته است. در سالیان گذشته، تعدادی از کتاب‌های این مجموعه به همت شادروان کشیش طاطه‌ووس میکائلیان به فارسی ترجمه شده است. ۱۵۴ صفحه بیشتر بدانید
 9. کتاب مقدس و اقتدار خدا
  ‎£5٫50

  این کتاب شرحی است مبنی بر چگونگی درک کلیسا از اقتدار کتاب‌مقدس - اینکه مسیحیان کتاب‌مقدس را چگونه می‌خوانند، طی زمان چگونه درک‌شان از کتاب‌مقدس تحول می‌یابد، چه کسی اقتدار دارد تا باورهای آنان را به چالش بکشد و یا آنها را تغییر دهد، و اینکه چگونه می‌توان بیانات کتاب‌مقدس را در برابر سنت مسیحی و درک و برداشت شخصی مسیحیان اعتدال بخشید. ۱۸۳ صفحه بیشتر بدانید
 10. بررسی رساله به عبرانیان
  ‎£8٫50

  این کتاب جهت بررسی موضوعات رساله به عبرانیان از دو طریق بررسی تحلیلی و موضوعی بهره می‌گیرد. مطالعه مقدماتی ساختار کتاب کمک خواهد کرد تا با وضوح بیشتر به رابطه آن با عهدعتیق و الگوهای پیشرونده آن پی ببریم. اطلاعات تاریخی از پیش‌زمینه کتاب، درک بهتری از هشدارها و نصایح آن ارائه خواهد کرد. نمودارها و فهرست‌های فراوان آن بر حقایق اساسی رساله تأکید می‌کنند و برای کسانی که می‌خواهند از آنها در موعظات و تعالیم خود استفاده کنند، ارزش بسیار خواهد داشت. ۲۸۰ صفحه. بیشتر بدانید

جدول فهرست

جهت افزایشی

1-10 of 52

صفحه:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5