Kalameh

انتخاب ارز

شاهدان یهوه را بشناسیم

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£0٫50

مشخصات

  • نویسنده: کشیش سارو خاچیکی
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: کتابچه
  • وزن: 0.0360
  • کد: H2/11

توضیحات

نگاهی به فرقه شاهدان یهوه در جهت شناخت بیشتر این فرقه.

شاهدان یهوه را بشناسیم

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر