Kalameh

انتخاب ارز

راهنمای مطالعۀ درس شناخت روح‌القدس

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£8٫00

مشخصات

  • نویسنده: اس. ام. هورتون
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: 15.60000038
  • بلندی: 23.39999962
  • ضخامت: 2
  • وزن: 0.6050
  • کد: HSG/6
  • شابک: 978-1-906256-58-5

توضیحات

کتاب حاضر یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در زمینۀ شناخت روح‌القدس و کار او می‌تواند کمک ارزنده‌ای به هر شاگرد واقعی بنماید. کتاب طوری نوشته شده که با کمی دقت و حوصله‌، فهم آن برای هر شخصی می‌تواند سهل و آسان گردد. نویسنده در ارائه مطالب‌، بیشتر از روش الهیات کتاب‌مقدسی پیروی کرده است یعنی آیات مختلف مربوط به یک موضوع خاص (مثلاً «شخصیت روح‌القدس‌») را از جاهای مختلف کتاب‌مقدس در نیاورده و در فعل مربوط به آن موضوع به‌خصوص به بحث و تفسیر آنها نپرداخته‌، بلکه موضوع اصلی روح‌القدس را کتاب به کتاب و تقریباً مطابق با سیر تاریخی مکاشفه خدا از آن دنبال نموده است‌. این به گمان من بزرگ‌ترین حُسن این کتاب به‌شمار می‌رود زیرا همۀ آیات در متن و در زمینه و موقعیت مکاشفه‌ای خاص خود، مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته‌اند که این خود از مهم‌ترین اصول تفسیر کتاب‌مقدس می‌باشد. بی‌شک هر الهیات سیستماتیک و منتظمی نیز که از روش ارائه موضوعی برخوردار است باید براساس یک چنین مطالعاتی در اطراف موضوع خود استوار گردد. به امید آن که در این «روز نو» که موعود پدر «با ما» و «در ما» است مطالعۀ این کتاب برای بسیاری به «میوۀ بسیار» در تاک حقیقی منجر گردد. ۳۸۵ صفحه

راهنمای مطالعۀ درس شناخت روح‌القدس

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر