زبان
جستجو

آموزۀ نجات

تصاویر بیشتر

آموزۀ نجات
‎£5٫50

موجود: موجود است

جزئیات

  • نویسنده: سی. هرن
  • ناشر: انتشارات ایلام
  • نوع: کتاب
  • پهنا: ۱۳
  • بلندی: ۱۹.۷
  • ضخامت: ۰.۹
  • وزن: 0.1900
  • کد: H2/04
  • شابک: ۹۷۸-۱-۹۰۴۹۹۲-۶۹-۱

توضیحات

Seeing others saved has been called 'the real business of life'. This is a complete handbook on Soteriogy. It is an in-depth investigation that looks at all the key passages relating to God's great rescue plan. 147 pages.
 

یا
توضیحات

جزئیات

مهمترین هدف زندگی هر فرد ایماندار باید این باشد که مردم عیسی مسیح برا به عنوان خداوند خود بشناسند و نجات بیابند. این کتاب مبخث نجات شناسی را به خوبی بررسی می‌کند و با استناد به آیات مختلف کتاب مقدس به تشریح نقشه ازلی خدا برای نجات انسان می‌پردازد. ۱۴۷ صفحه.
Reviews