Kalameh

انتخاب ارز

مسیحیت چیست؟ به زبان ترکی آذری

نخستین نقد را بر این محصول بنویسید.

موجود: بله

‎£0٫80

مشخصات

  • نویسنده: ویلیام میلر
  • نوع: جلد کاغذی
  • پهنا: ۱۴.۷
  • بلندی: ۲۰.۹
  • ضخامت: ۰.۵
  • وزن: 0.1240
  • کد: N08

توضیحات

یکی از بهترین منابع موجود برای تشریح مسیحیت

مسیحیت چیست؟ به زبان ترکی آذری

Double click on above image to view full picture

کوچکنمایی
بزرگنمایی

تصاویر بیشتر