انتشارات ایلام با بیش از دو دهه تجربه، افتخار این را دارد که با در اختیار گذاشتن کتاب‌مقدس و منابع مفید مسیحی، شما و افرادی را که خدمتشان می‌کنید در مسیر رشد و بلوغ روحانی‌ تجهیز کند